Raadsconferentie Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk & Waard, Heiloo en Uitgeest

Op vrijdag 10 november 2023 vond in het AZ-stadion een
conferentie plaats, geïnitieerd door de Gemeenten Alkmaar en
Castricum.

Het centrale thema van deze bijeenkomst was regionale samenwerking en haar impact op de bewoners. De doelstelling was om gezamenlijk te verkennen op welke wijze gemeenten elkaar kunnen versterken, vooral in het nemen van besluiten die de individuele gemeentegrenzen overstijgen. De conferentie bood een platform om te reflecteren op de kracht van samenwerking en om strategieën te ontwikkelen om deze krachten effectief te bundelen.

ROL
Projectleiding en productie

KLANT
Werkgroep raadsconferentie, samengesteld diverse gemeenten

JAAR
2023

Samen ontwikkelen en organiseren

We vinden het van grote waarde om concepten samen met onze opdrachtgevers te ontwikkelen en daarbij ook samen aan de organisatie te werken. Wij geloven erin dat dit het uiteindelijk doel versterkt. De werkgroep van de Raadsconferentie stond hier direct voor open. Dit is dan ook hoe we het hebben uitgevoerd.

Bij ons draait alles om samenwerking. We geloven sterk in het samen bedenken van ideeën en het gezamenlijk aanpakken van de organisatie om zo onze doelen beter te kunnen bereiken. Dit proces van samen ontwikkelen en organiseren versterkt niet alleen het uiteindelijke resultaat, maar creëert ook een gevoel van betrokkenheid en eigenaarschap bij alle betrokkenen.

Gelukkig stond de werkgroep van de Raadsconferentie open voor deze aanpak. Samen met hen zijn we stap voor stap aan de slag gegaan, waarbij we gezamenlijk hebben gewerkt aan het ontwikkelen van concepten en het plannen van de conferentie.

Ontwikkeling van het programma

Onze gedeelde taak was het creëren van een programma dat zowel diepgaand als toegankelijk was voor een breed publiek, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk & Waard, Heiloo en Uitgeest. We wilden dat de deelnemers elkaar gemakkelijk konden leren kennen tijdens het evenement. Gelukkig zijn we erin geslaagd om een passend programma samen te stellen.

Hoe zag de conferentie eruit?

Regionale samenwerking

De conferentie werd gestart met een openingsvideo waarin de inwoners van de verschillende gemeenten aan het woord kwamen. De inwoners gaven hierbij antwoord op verschillende stellingen, zoals het wel/niet aangaan van regionale samenwerking op verschillende gebieden.

Na de koppeling met de praktijk peilde de dagvoorzitter de verwachtingen van de Raadsconferentie in de zaal en bij de voorzitter van de Raadswerkgroep. Hierna volgde een inhoudelijke keynote, waarbij dieper ingegaan werd op regionale samenwerking en het belang hiervan. Er werden verschillende voorbeelden aangehaald van ervaringen bij andere gemeenten, waardoor de praktijk direct aan de theorie gekoppeld werd.


Interactief meetlint debat

Na de theoretische uitleg en voorbeelden volgde een meetlint debat. Tijdens dit interactieve programmaonderdeel werden er door de dagvoorzitter verschillende stellingen opgenoemd, waarna iedereen in de zaal een plek koos op het meterslange meetlint. Vervolgens werden onderbouwingen en meningen opgevraagd door de dagvoorzitter en ontstonden er mooie gesprekken en discussies.

Netwerken

De Netwerkshow vormde de afsluiting van het programma. Tijdens deze show stond het verbreden van de kennis rondom het netwerken centraal. Door een interactieve Netwerkshow met verschillende netwerktips, een netwerkstoelendans en netwerk-quiz werden de vaardigheden direct uitgebreid. Er werden LinkedIn-connecties gemaakt door middel van QR-codes, netwerktips toegepast en nieuwe connecties opgedaan.

Na een mooie afsluiting en dankwoord was er de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een hapje en een drankje. Hierbij waren er gesprekskaartjes met verdiepende vragen, welke zorgde voor mooie inhoudelijke gesprekken.

Andere projecten

Zomer in de Mare

Zomer in de Mare

World Living Statues Festival

World Living Statues Festival

Wonderlicht Alkmaar

Wonderlicht Alkmaar

Meer weten?

Mirella Doss vertelt graag wat zij voor uw project kan betekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *