450 jaar Alkmaar Ontzet

Jouw historie, jouw victorie
In 1573 weerstond Alkmaar als 1e stad in Nederland de
Spanjaarden, een historische mijlpaal in de 80-jarige oorlog. Dit
vieren we in Alkmaar nog ieder jaar.

De huidige tijd vraagt om vieren én herdenken, waardoor ook de nuance in de geschiedenis werd belicht: het verhaal dat we in Alkmaar allemaal al kennen heeft meer diepgang gekregen: over kloeke mannen, over de rol van vrouwen en kinderen in de strijd, over de prijs die betaald werd door dorpen rondom Alkmaar, maar ook de Spanjaarden.

ROL
Programmamanagement, community building

OPDRACHTGEVER
Gemeente Alkmaar, in samenwerking met Alkmaar Marketing en de 8 October Vereeniging.

JAAR
8 oktober 2022 – 8 oktober 2023

Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid

Het verhaal van 450 jaar Alkmaar Ontzet begint met de V van Vrijheid. Maar echte vrijheid vraagt (ook) om verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid. Het was dan ook een bewuste keuze om tijdens het jubileumjaar juist deze vier begrippen centraal te stellen, in lijn met de thema’s van de landelijke herdenking van de ‘Geboorte van Nederland’. Het verbinden met één van de 4 V’s was dan ook een vereiste voor alle activiteiten op de kalender van het themajaar.

Bottom-up organisatie

Als programmamaker van 450 jaar Alkmaar Ontzet kozen we voor een programmering voor en van iedereen. Dit deden we middels een bottom-up aanpak, volgens de principes van co-creatie. Hierdoor lukte het ons om de kalender te vullen door 178 verschillende organisatoren.

Het doel was niet alleen om input op te halen en activiteiten te organiseren, maar ook dankzij kennisdeling de deelnemende organisatoren zelf de hoofdrol te laten spelen tijdens Alkmaar Ontzet 450 jaar en hen te versterken voor de toekomst.

We creëerden verhoogde betrokkenheid, waardoor we een langduriger, breder en diepgaander effect hebben bereikt.

Participatiebijeenkomst en koffiegesprekken

We begonnen we met participatiebijeenkomsten voor bewoners, organisatoren, ondernemers, creatievelingen en initiatiefnemers. Dit deden we door de principes van een zogenaamd Kampvuurgesprek toe te passen, waarbij het doel is om een collectieve visie te ontwikkelen (zoals nog steeds in veel delen van de wereld wordt toegepast). Na een vlammend betoog van de burgemeester nam elke gast plaats aan een ronde tafel. Elke tafel stond in het teken van één van de 4 V’s en werd begeleid door een inhoudelijke spreker en een verbinder. Ideeën kon men direct op tafelkleden schrijven. De avond zorgde voor een stortvloed aan ideeën, ontmoetingen, spontane samenwerkingsverbanden en een intrinsieke motivatie om deel te nemen aan Alkmaar Ontzet 450 jaar.

Alle initiatiefnemers werden vervolgens uitgenodigd voor een koffiegesprek, waarin we 1-op-1 mee hielpen om een initiatief meer inhoud te geven, beter te laten voldoen aan de voorwaarden of te verbinden aan een andere organisator. Zo boden we actieve hulp aan zowel bewoners als organisatoren om hun idee tot uitvoer te brengen.

Alkmaar Ontzet voor iedereen

We zochten actief naar ondervertegenwoordigde doelgroepen en spoorden ambassadeurs aan om deze doelgroepen of buurten te bereiken. Zo organiseerden we voor sociaal-cultureel werkers een aparte bijeenkomst waarin zij zelf hun kaders en ideeën aangaven. Ondanks hun beperkte tijd en middelen hebben ze uiteindelijk toch een essentiële bijdrage geleverd aan dit bijzondere vierings- en herdenkingsjaar.

We durven te stellen dat in alle dorpen, wijken en doelgroepen een activiteit was te doen onder de vlag van 450 Jaar Alkmaar Ontzet, maar liefst 210.000 bezoekers namen deel aan meer dan 178 verschillende activiteiten.

Community-building

Als initiatiefnemer stond je er niet alleen voor, want naast de koffiegesprekken met ons werd er ook een denktank opgezet voor een aantal initiatieven die hun idee niet zelfstandig van de grond kregen door een gebrek aan know-how en creativiteit. Zo werden er gedurende het hele jaar sessies georganiseerd met als doel kennisdeling en ontmoeting. Organisatoren dachten onderling met elkaar mee en boden hulp om deze activiteiten tot uitvoer te brengen.

Andere projecten

Zomer in de Mare

Zomer in de Mare

World Living Statues Festival

World Living Statues Festival

Wonderlicht Alkmaar

Wonderlicht Alkmaar

Meer weten?

Mirella Doss vertelt graag wat zij voor uw project kan betekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *