Alkmaar Invites You

Het project ‘Alkmaar Invites You’ heb ik persoonlijk geïnitieerd en gecoördineerd. Directe aanleiding was mijn bezoek aan het vluchtelingenkamp ‘Better days for Moria’ op Lesbos waar ik in februari 2016 voor de hulporganisatie Because We Carry heb gewerkt als teamcaptain. Terug in Nederland wilde ik graag mijn organisatiekracht inzetten om meer te kunnen beteken.

Zo kwam ik op het idee voor Alkmaar Invites You. Op 29 oktober 2016 was het zo ver: op één avond vonden honderden ontmoetingen plaats tussen Alkmaarders en vluchtelingen. Alkmaarse gastgezinnen nodigden namelijk vluchtelingen in hun eigen huis uit voor een maaltijd. Een avond om elkaar als persoon te leren kennen en elkaars cultuur en verhaal te delen en te ervaren.

ROL
Initiator, eventmanager, fondsenwerver

KLANT
Eigen initiatief

JAAR
2016

BEKROOND
Held van Alkmaar 2016

“Het was intens, heftig, mooi, bindend en nog veel meer. Het was ook kort, maar krachtig en emotioneel. Een emotionele rollercoaster, die twee uur dat we samen waren”.

Het belangrijkste doel van Alkmaar Invites You was het faciliteren van nieuwe ontmoetingen tussen verschillende culturen. Persoonlijke en ongedwongen ontmoetingen, waardoor Alkmaarders en vluchtelingen elkaar, elkaars verhaal en elkaars cultuur konden leren kennen. Dat is ontzettend goed gelukt, zo beschreven de Alkmaarse gastgezinnen achteraf.

“Aan tafel werd er veel gesproken, gelachen en zijn we veel van en over elkaar aan de weet gekomen. Kippenvel, bewondering en respect kwamen bij mij en mijn vriendin naar boven”.

Sponsors & Subsidie

Naast de initiatie en de organisatie van het evenement, heb ik ook de sponsor- en subsidiewerving opgestart. Zo verzorgde bijvoorbeeld RAADHUIS ons logo, Bluedesk onze website en Bibliotheek Kennemerwaard hostte onze informatiebijeenkomst. Vanuit het Victoriefonds en de Gemeente Alkmaar ontvingen we subsidies om de overige kosten te kunnen dekken. Mijn werkzaamheden heb ik in eigen tijd uitgevoerd als vrijwilliger, buiten mijn reguliere werkzaamheden om.

Andere projecten

Raadsconferentie

Raadsconferentie

GGD / VRK

GGD / VRK

DOSS event support – Theory of Change

Meer weten?

Mirella Doss vertelt graag wat zij voor uw project kan betekenen.